Close

Emiel Hakkenes

single page image

Achter de schermen van de PKN

In 2004 fuseerden de gereformeerde, hervormde en lutherse kerk tot een nieuwe kerk, de Protestantse Kerk in Nederland. Een unieke gebeurtenis in de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme met zijn vele afscheidingsbewegingen. In één klap ontstond een kerk met 2,5 miljoen leden, aangevoerd door scriba Bas Plaisier, die ook de fusie tot stand wist te brengen.

Wie is Bas Plaisier en wat drijft hem? Hoe functioneert de nieuwe organisatie, de PKN, in de praktijk? Op welke wijze wordt aan het protestantse leven invulling gegeven? Emiel Hakkenes kreeg toestemming van de PKN om Bas Plaisier een jaar lang op de voet te volgen en rond te kijken achter de schermen van een nieuwe kerk.

Recensie uit Nederlands Dagblad:

Artikel uit Elsevier: